Odborný servis a revízia vykurovacieho systému

Nečakajte na prvú haváriu.  Pravidelný servis a revízia vykurovacieho systému vám pomôže prdĺžiť životnosť a funkcionalitu vykurovacieho zariadenia. Môžete sa tak vyhnúť nielen nepríjemnostiam, ktoré spôsobuje nečakaná havária, ale aj vysokým nákladom, ktoré bude potrebné investovať do odstránenia poruchy. Nesprávne fungovanie vykurovacieho systému môže mať za následok únik tepla, zvýšenú spotrebu paliva a neefektívnosť vykurovania. Školený technik vykoná obhliadku systému, odhalí existujúce závady a navrhne vám riešenie.

Aký máme pracovný postup?

 • 1
  Očistíme

 • 2
  Skontrolujeme

 • 3
  Diagnostikujeme

 • 4
  Navrhneme riešenie

Etiam quis mollis tortor vel laoreet augue