Servisná kontrola tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú veľmi efektívne, avšak tak, ako aj iné komponenty a zariadenia, aj oni podliehajú opotrebovaniu. Pravidelným odborným servisom a kontrolou môžete výrazne predĺžiť životnosť čerpadla a predísť nepríjemnostiam pri vzniku nečakanej poruchy. Náš technik vám čerpadlo skontroluje, preverí možný únik chladiaceho média a v prípade závady navrhne vhodné riešenie.

Preverenie tepelného čerpadla od odborníkov

Je dôležité nezanedbať ich pravidelnú kontrolu a to ideálne raz ročne. Okrem opráv technických chýb rôzneho druhu by sa mala pozornosť venovať aj kontrole samotnej spotreby čerpadla a jej regulácii tak, aby bolo vykurovanie čo najefektívnejšie.

Servisná kontrola tepelného čerpadla sa týka všetkých jeho súčiastok. V prípade, že je nevyhnutná výmena niektorej z nich, postaráme sa o jej najkvalitnejšiu náhradu. Takýto včasný zásah vie v mnohých prípadoch zabrániť vážnejším poškodeniam, ktoré by mohli byť do budúcna pre čerpadlo devastačné.

Náš technik vám čerpadlo skontroluje, preverí možný únik chladiaceho média a v prípade závady navrhne vhodné riešenie.

Čo zahŕňa servisná kontrola hydromodulu, obehového čerpadla a vonkajšej jednotky?

 • 1
  Čistenie filtra a chladiča jednotky

 • 2
  Kontrola zariadenia, chladiva a tlaku

 • 3
  Diagnostika prípadnej poruchy

 • 4
  Návrh vhodného riešenia

Etiam quis mollis tortor vel laoreet augue