Zastrešujeme odborný servis a poradenstvo v oblasti vykurovacích systémov pre značky Vaillant, Protherm, Viessmann

Servis vykurovacích systémov

Aj tie najkvalitnejšie systémy sa vplyvom používania začnú opotrebovávať a môžu potrebovať odborný zásah.

Ako zistíte, že s vaším vykurovacím systémom nie je niečo v poriadku?

  • Vykurovanie miestnosti je nedostatočné.
  • Z vykurovacieho systému sa ozývajú nezvyčajné zvuky, ako napr. šplechot, šum alebo pískanie.
  • Na vonkajších súčiastkach sú viditeľné poškodenia – hrdzavé či prasknuté časti, kvapkajúca voda…

Väčšina týchto problémov je odstrániteľná a nie je nutné okamžite pristupovať k celkovej výmene techniky. Najčastejšia ide o zanesené ventily a potrubia, zavzdušnenie, únik chladiaceho média a pod. Nenechávajte žiadne nezvyčajné správanie nepovšimnuté.

Servis/opravy kotlov a poradenstvo

Včasným zásahom predídete definitívnemu poškodeniu vykurovacieho systému a tiež k omnoho závažnejším haváriám, ktoré by mohli vplyvom porúch nastať. Okrem servisných zásahov vykonávame aj pravidelný servis, kontrolu a povinné revízie, ktoré sú najlepšou cestou ako predchádzať možným problémom.

Neváhajte sa na nás obrátiť a zverte do našej odbornej starostlivosti nielen váš vyhrievací systém, ale v prvom rade vaše bezpečie, aj bezpečie vášho domova.

Máte požiadavku na servis ? Napíšte nám!
    Kontaktovať nás môžete aj na čísle 0911878783